Skip til primært indhold

Definition af Fælles Beslutningstagning

På denne side kan du læse CFFBs definition af Fælles Beslutningstagning.

Center for Fælles Beslutningstagning (CFFB) definerer begrebet fælles beslutningstagning på følgende måde:

"Fælles beslutningstagning foregår, når patient og kliniker i forening træffer beslutning om udredning, behandling, pleje eller opfølgning på en måde og i et omfang, som patienten foretrækker. 

Der anvendes evidensbaseret viden om valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder til professionel rådgivning af patienten. Herved støttes patienten i at udforske egne værdier og præferencer så den bedste mulighed vælges i forhold til patientens præferencer." 

Fælles beslutningstagning kommer fra det engelske begreb Shared Decision Making. 

Fælles beslutningstagning er to verdener, der mødes:
Klinikeren er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling og pleje en beslutning, som patient og kliniker tager i fællesskab. Det skaber tryghed og bedre behandlingsresultater.

Klinikerens tilgang til undersøgelse, behandling, pleje og videre forløb tager udgangspunkt i patienten.
I stedet for, som traditionelt at spørge: “Hvad er der galt med dig?”, spørger klinikeren i dag patienten: “Hvad betyder mest for dig?” 

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og klinikeren sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer.

Klinikeren informerer patienten om valgmuligheder, herunder fordele, ulemper og risici. Patienten fortæller klinikeren om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici.

Vil du vide mere om fælles beslutningstagning?

The Invisible Roles of Oncology Nurses in Shared Decision Making (eksternt link), Olling, Karina, Steffensen, Karina Dahl, Berry, Leonard, Stacey, Dawn. Cancer Care Research Online, April 2021- Volumen 1, Issue 2 - p e0007

 

Shared decision making with breast cancer patients: impact on patient engagement and fear of recurrence. protocol for a Danish randomized trial in radiotherapy (DBCG RT SDM) (eksternt link), Søndergaard, Stine Rauff, Ellekjær, Louise Baad, Bechmann, Troels, Birgitte Vrou Offersen, Mette Holck Nielsen, Mette Møller, Leonard L. Berry, Robert Zachariae & Karina Dahl Steffensen, Acta Oncologica, Maj 2021, DOI: 10.1080/0284186X.2021.1921261

 

When life gives you no choice: Context of decision-making when offered an oncology clinical trial (eksternt link). Gregersen TA, Birkelund R, Wolderslund M, Steffensen KD, Ammentorp J.Scand J Caring Sci. 2021 Feb 19. 

 

Shared decision making in high-grade glioma patients — a systematic review (eksternt link). Helle Sorensen von Essen, Karin Piil, Karina Dahl Steffensen, Frantz Rom Poulsen. Neuro-Oncology Practice, Neurooncol Pract. 2020 Jul 24;7(6):589-598. eCollection 2020 Dec.

 

The impact af shared decision making on time consumption and clinical decisions. A prospective cohort study (eksternt link). Stine R. Søndergaard, Poul H. Madsen, Troels Bechmann et al.  Patient Education and Counseling; 2020, December. Dec 23:S0738-3991(20)30678-9. 

 

A design-led patient campaign development process for disseminating the concept of shared decision making (eksternt link). Canan Akoglua, Kathrina Dankla and Karina Dahl Steffensen. Design for Health. 3:2, 305-323.

 

The promise of shared decision making in healthcare (eksternt link). Karina D. Steffensen. AMS review 9; 2019, pp 105-109.

What Works in Implementing Patient Decision Aids in Routine Clinical Settings? A Rapid Realist Review and Update from the International Patient Decision Aid Standards Collaboration (eksternt link). Natalie Joseph-Williams , Purva Abhyankar, Laura Boland , Paulina Bravo, Alison T. Brenner, Suzanne Brodney , Angela Coulter  et al. Medical Decision Making; 1,31, 2020 (December) 

 

Development of a patient Decision Aid Template for use in different clinical settings (eksternt link). European Journal for Person Centered Healthcare. VOL 7, NO 1 (2019)

 

The impact of a patient decision aid on shared decision making behaviour in oncology care and pulmonary medicine - A field study based on real-life observations (eksternt link). Olling K, Stie M, Winther B, Steffensen KD. Journal of Evaluation in Clinical Practice; 2019 Dec;25(6):1121-1130. Epub 2019 May 29 

 

A prospective cohort study of shared decision making in lung cancer diagnostics: Impact of using a patient decision aid (eksternt link).  Søndergaard SR, Madsen PH, Hilberg O, Jensen KM, Olling K, Steffensen KD.  Patient Education and Counseling. 2019 May 16. pii: S0738-3991(19)30202-2. 

 

Shared decision making when patients consider surgery for lumbar herniated disc: development and test of a patient decision aid (eksternt link). Andersen SB, Andersen MØ, Carreon LY, Coulter A, Steffensen KD, BMC MED Inform Decis Mak. 2019 Oct 4;19(1).

 

Standards for UNiversal reporting of patient Decision Aid Evaluation studies: the development of SUNDAE Checklist (eksternt link). Sepucha KR, Purva Abhyankar, Hoffman AS , Bekker HL, LeBlanc A et al. BMJ Quality Safety 2018;27:380–388

 

Design and healthcare collaboration: Developing a generic patient decision aid in a Danish hospital context (eksternt link). Akoglu, C., Dahl Steffensen K, & Dankl, K.  The 21st DMI: Academic Design Management Conference Proceedings: Next Wave 2018:1350-1360. DMI, Design Management Institute

”Sammen om valg” – et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient (eksternt link). Mølgaard Jensen K, Olling K, Knudsen A, Nielsen Wulff C, Fokdal L, Dahl Steffensen K. Best Practice Nordic, Onkologi 2019.

 

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care (eksternt link). Steffensen KD, Vinter M, Crüger D, Dankl K, Coulter A, Stuart B, Berry LL. JCO Oncology Practice; Volume 14 / Issue 4 / April 2018 

 

Implementing shared decision making in Denmark: First steps and future focus areas (eksternt link). Karina Dahl Steffensen, Vibe Hjelholt Baker, Mette Marianne Vinter. The Journal of Evidence and Quality in Health Care - Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2017 Jun;123-124:36-40.

 

Implementing shared decision making in the NHS: lessons from the MAGIC programme (eksternt link). Joseph-William N, Lloyd A. Edward A, Tomson D et al. BMJ 2017: 357

 

Inspirationskatalog for udvikling af beslutningsstøtteværktøjer (eksternt link). Vibis - Nationale Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. 2016

Trust-Based Partnerships Are Essential d and Achievable d in Health Care Service (eksternt link), Leonard L. Berry, PhD; Rana L.A. Awdish; Sunjay Letchuman; and Karina Dahl Steffensen, Mayo Clinic Proceedings. 2021-07-01, Volume 96, Issue 7, Pages 1896-1906

 

The PROMova study comparing active and passive use of patient-reported outcome measures in ovarian cancer follow-up: effect on patient-perceived involvement, satisfaction with care, and usefulness (eksternt link). Kargo AS, Jensen PT, Lindemann K, et al.[published online ahead of print, 2021 Mar 2]. Acta Oncol. 2021;1-10.

 

Use of PROM during follow-up of patients with ovarian cancer: the PROMova study protocol (eksternt link). Kargo AS, Coulter A, Lindemann K, et al. Int J Gynecol Cancer. 2020 Sep 30(9):1444-1449. 

 

Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer – a pilot randomized controlled trial (eksternt link). Cathrine L. Riis, Pernille T. Jensen, Troels Beckmann, Søren Møller, Angela Coulter, Karina D.Steffensen. Acta Oncologica , 2020 Apr;59(4):444-452.

 

Proposing a Bill of Rights for Patients With Cancer (eksternt link).  Joseph O. Jacobson, Leonard L. Berry,  Patricia A. Spears, Karina Dahl Steffensen, Deanna J. Attai. JCO Oncology Practice 2020 Mar;16(3):121-123.

 

Proactive use of PROMs in ovarian cancer survivors: a systematic review (eksternt link).  Kargo AS, Coulter A, Jensen PT, Steffensen KD. J Ovarian Res. 2019 Jul 15;12(1):63.

 

Are patient-reported outcomes useful in post-treatment follow-up care for women with early breast cancer? A scoping review (eksternt link). Riis CL, Bechmann T, Jensen PT, Coulter A, Steffensen KD. Patient Relat Outcome Meas. 2019 Mar 27;10:117-127. eCollection 2019. Review.

 

What matters in clinical trial decision-making. A systematic review of interviews exploring cancer patients’ experiences (eksternt link). Gregersen TA, Birkelund R, Wolderslund M, Netsey-Afedo ML, Steffensen KD, Ammentorp J. Scand J Caring Sci. 2019 Jun;33(2):266-278. doi: 10.1111/scs.12637. Epub 2019 Feb 8. Review.

 

Kræftlæger erkender: Vi skal inddrage patienterne mere (eksternt link). Hæmatologisk tidsskrift, 8. Marts 2016. Skrevet af Signe Juul Kraft.

I Center for Fælles Beslutningstagning er der blevet produceret en række film omhandlende fælles beslutningstagning, samt beslutningsstøtteværktøjet BESLUTNINGSHJÆLPER™. 

Nedenfor får du en kort introduktion til filmenes indhold. Ønsker du et link til en eller flere af filmene, så kontakt centeret.

Fælles Beslutningstagning
Filmen beskriver kerneelementerne i fælles beslutningstagning og henvender sig både til patienter og sundhedsprofessionelle. Filmen kan derfor anvendes som informationsmateriale, når patienten skal forberedes på fælles beslutningstagning, men vil også være velegnet i undervisningsøjemed.

Filmen er også tilgængelig på engelsk, norsk og svensk. 

Hvad er Fælles Beslutningstagning? 
Filmen beskriver kerneelementerne i samarbejdet mellem patient og kliniker, når der der skal træffes et valg. Filmen henvender sig til både patienter og sundhedsprofessionelle. Filmen er velegnet som brug på infoskærme i afdelinger, hvor der arbejdes med fælles beslutningstagning, samt som informationsmateriale til sundhedsprofessionelle.  

Fælles beslutningstagning til patienten: Hvad er en BESLUTNINGSHJÆLPER™? 
En BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et beslutningsstøtteværktøj, som anvendes i samtalen mellem patienten og klinikeren. Værktøjet skal derfor fungere som en støtte i dialogen, når der skal træffes en fælles beslutning. Filmen henvender sig overvejende til patienter, der står overfor en samtale, hvor der skal anvendes en BESLUTNINGSHJÆLPER™. Filmen vil derfor være relevant at bruge som patientinformation på de afdelinger, hvor der anvendes beslutningshjælpere. 

Fælles beslutningstagning til den sundhedsprofessionelle: Hvad er en BESLUTNINGSHJÆLPER™? 
En BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et beslutningsstøtteværktøj, som anvendes i samtalen mellem patienten og klinikeren. Værktøjet er ikke et informationsmateriale, men et redskab der skal fungere som en støtte i dialogen, når der skal træffes en fælles beslutning. Værktøjet er generisk og kan tilpasses forskellige kliniske kontekster.

Denne film viser, hvordan værktøjet er opbygget, og hvordan den kan tilpasses en specifik situation. Filmen henvender sig overvejende til sundhedsprofessionelle. Filmen vil være ideel at anvende som informationsmateriale til afdelinger, der står overfor at skulle anvende en BESLUTNINGSHJÆLPER™, eller hvor brugen af beslutningshjælperen skal fastholdes. 

Hvordan bliver jeg bedre til at praktisere fælles beslutningstagning? 
Ønsker du at praktisere fælles beslutningstagning med din patient? Så har du allerede taget det første og vigtigste skridt. Dernæst er det nødvendigt at træne dine færdigheder i at anvende det. Center for Fælles Beslutningstagning har i samarbejde med Region Syddanmark/E-læring udviklet et e-læringsprogram, hvor du gennem en interaktiv film får mulighed for at styre samtalen i forskellige retninger. Se denne lille film om e-læringsprogrammet. Ønsker du at vide mere om programmet eller købsmulighederne, så kontakt Lisbeth Høilund Gamst.

APPFWU01V